Het gebruik van labels maakt het mogelijk om installaties, klanten of opdrachten te labelen/taggen/markeren. Dit kan zijn omwille van een status, kenmerk of andere zaken die aandacht vereisen.

Er kan gefilterd worden op items die gelabeld zijn, waardoor je hiervan gemakkelijk een overzicht kan krijgen. Ook via de rapporten zijn de labels een onderdeel van de criteria.

 

Toevoegen en beheren

Als beheerder voeg je labels toe via Instellingen > Configuratie.

Je kan zelf bepalen welke Labels gebruikt worden en in welke kleur. Deze labels kunnen toegepast worden op:

Je vindt ze dan ook terug bij de overeenkomstige delen op de configuratiepagina. Een label is enkel van toepassing op ofwel een klant, ofwel een opdracht, ofwel een installatie.

Als je een label toevoegt zal je deze een unieke naam moeten geven. Optioneel geef je een omschrijving, een kleur en bepaal je de zichtbaarheid en wie het label kan toekennen of verwijderen.

 

Een label toekennen

Om een label toe te kennen aan een klant, opdracht of installatie ga je deze moeten wijzigen (✏️-icoon) en duid je aan welk label (dit kunnen er meerdere zijn) je wilt toepassen. Sla deze op.

Via dezelfde weg kan je een label weghalen of extra labels toevoegen.

Zichtbaarheid

  1. Wie kan dit specifieke label zien (zichtbaarheid)
  2. Wie kan dit label toekennen of verwijderen van specifieke items (beheer)

Afhankelijk van de rechten die ingesteld zijn voor een label kan het zijn dat niet iedere gebruiker in Climapulse deze kan bekijken en/of toekennen/verwijderen. Dit kan nuttig zijn om bijvoorbeeld een label toe te kennen aan een opdracht dat je nadien nog even wilt nakijken. Dit hoeft de technieker niet perse te zien.

De rollen die een specifiek label niet zien kunnen deze ook niet toevoegen of verwijderen van het item.

 

Info

Enkele praktische voorbeelden waar labels voor gebruikt kunnen worden:

Opdrachten

  • Te factureren
  • Gefactureerd
  • Valt binnen garantie

Klanten

  • Om klanten die geen klant meer zijn/failliet zijn te markeren
  • Klanten die een speciale vermelding verdienen

Installaties

  • Valt binnen onderhoudscontract
  • Gedeelde installatie
  • Overgenomen installatie