In Climapulse Service vind je, mits de nodige rechten, rechtsboven de optie Accountbeheer terug. Daaronder horen:

  • Informatie over je abonnement of abonnementen
  • Je klant- en facturatiegegevens en -voorkeuren
  • Juridische informatie zoals de algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en verwerkingsovereenkomst
  • Het beheren van toegang tot het accountbeheer

Abonnementen

Kies voor de optie Abonnementen om een overzicht te krijgen van alle abonnementen binnen je organisatie. Als je niet alle abonnementen te zien krijgt zijn je abonnementen opgesplitst over verschillende organisaties binnen ons systeem. Neem dan eerst een kijkje onder de optie toegang om je ervan te vergewissen dat enkel de vereiste personen toegang hebben tot het accountbeheer en neem dan contact met ons op om de organisaties te laten samenvoegen.

Klantgegevens

De klantgegevens bepalen jouw identiteit als klant van Climapulse. Standaard worden de bedrijfsgegevens gehanteerd als de facturatiegegevens, maar je kan die facturatiegegevens ook expliciet vermelden.

Bij de facturatievoorkeuren kan je eventuele informatie noteren die vermeld moet worden op de uiteindelijke factuur, zoals het nummer van een intern inkooporder. Daarnaast kan je ervoor kiezen om facturen per post te ontvangen of bepalen naar welke emailadressen een pdf-versie verstuurd moet worden. Als accountbeheerder ontvang je sowieso zo’n kopie per email op jouw emailadres.

Juridisch

Het stukje dat iedereen zoveel mogelijk wil vermijden. Je vindt hier de algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden terug en de verwerkingsovereenkomst in het kader van GDPR. Je hebt ook de optie om een functionaris gegevensbescherming aan te duiden; Climapulse zal deze contacteren bij belangrijke wijzigingen en gebeurtenissen in het kader van de persoonsbescherming.

Toegang

Als accountbeheerder heb je natuurlijk toegang tot het Accountbeheer, maar niet elke gebruiker met de rol Beheerder is per se een accountbeheerder. Als accountbeheerder kan je gebruikers binnen dezelfde account aanduiden als accountbeheerder net zoals je een gebruiker aanduidt als Technieker. Gaat het echter om een gebruiker binnen een andere, aanverwante account, dan kan je die uitnodigen. Na het aanvaarden van de uitnodiging krijgen zij binnen hun eigen account de beschikking over exact dezelfde informatie als jij.