Als je vooral particuliere klanten bedient zal het eerder uitzonderlijk voorvallen, maar in andere gevallen komt de mogelijkheid om verschillende locaties voor een klant te definiëren goed van pas.

Het belang van locaties

De regio van een locatie bepaalt welke regelgeving toegepast wordt op de installaties op die locatie, en dus ook welke handelingen beschikbaar zijn (want een Vlaamse verbrandingsattest houdt geen steek in Luxemburg).

Binnen Climapulse kan je geen functie toekennen aan een locatie. Je hebt dus geen leverings- of facturatieadres. Enkel locaties, waarvan eentje het hoofdadres is dat je rechtstreeks via de klant kan beheren.

Daarnaast kunnen locaties ook een rol spelen in het toegangsbeheer tot het klantenportaal. Dit komt van pas wanneer er verschillende verantwoordelijken zijn voor de verschillende locaties. Meer informatie vind je in het hoofdstuk Klantenportaal.

Locaties van een klant

De locaties van een klant vind je terug bij die klant, onder de tab Locaties. Langs deze weg kan je ook nieuwe locaties toevoegen.

 

Een locatie kan naderhand niet gekoppeld worden aan een andere klant.

Overzicht van gebouwen en installaties

Bij elke locatie vind je een overzicht terug van de gebouwen en de installaties binnen elk gebouw. Daarbij krijg je ook meteen de nodige informatie zoals referentie, modelgegevens en eigenschappen, aangevuld met de datum van je laatste opdracht voor die installatie.

Climapulse Service zal zelf automatisch een “impliciet” gebouw voorzien voor elke locatie. Installaties die niet gekoppeld zijn aan een gebouw worden hier automatisch in onder gebracht.

Contacten beheren

Je beschikt over de mogelijkheid de gegevens van contactpersonen ter plekke te registreren. Dat zorgt niet alleen voor dat elke medewerker snel in contact kan treden met de juiste persoon, het zorgt er ook voor dat je na je werkzaamheden de nodige documenten snel en zorgvuldig aan de correcte personen kan bezorgen.

Hoofdadres wijzigen

Het kan voorvallen, via bijvoorbeeld fusies en overnames, dat het hoofdadres van een klant wijzigt. Je moet echter een onderscheid maken tussen het administratieve en het fysieke: wijzig je het adres zelf, dan wijzigt ook het adres van alle installaties op die locatie. Dat zal typisch niet het geval zijn.

Over het algemeen is het dan ook aan te raden om (a) de nieuwe locatie toe te voegen en (b) die locatie daarna aan te duiden als het hoofdadres via diens opties.

Locaties samenvoegen

Overbodige, dubbele locaties kunnen weggewerkt worden door ze samen te voegen. Dit doe je eenvoudig met volgende stappen.

1. Kies het item dat niet meer nodig is (Locatie A) en selecteer de optie Samenvoegen.

 

2. Selecteer de locatie (B) waarin Locatie A moet worden samengevoegd.

 

3. Bepaal wat er met de bestaande gebouwen moet gebeuren

  1. Onderbrengen onder een bestaand gebouw
  2. Aanmaken als een nieuw gebouw
 

4. Bevestig uiteindelijk je keuze. Locatie A zal verwijderd worden en Locatie B bevat nu de installaties en/of gebouwen van Locatie A.