Door artikelen te registreren in de inventaris maak je het leven van technici (en je facturatie!) stukken eenvoudiger.

  • Druk op Inventaris
  • Kies voor Nieuw > Item
  • Selecteer het type Artikel
  • Vul een naam en serienummer/artikelnummer in, eventueel aangevuld met een beschrijving.
  • Markeer het item als Actief.

Vanaf nu kan men in een opdracht dit artikel simpel opzoeken en het aantal dat werd verbruikt invoeren. Zonder tikfouten!