Binnen Climapulse Service kan je opdrachten interpreteren als deels werkbon, deels installatielogboek. Ze bundelen volgende gegevens:

 • Wie: welke technici stonden in voor de opdracht
 • Wanneer: wanneer vond dit plaats en hoeveel tijd werd er aan gespendeerd
 • Wat: welke werkzaamheden werden uitgevoerd en welk materiaal werd daarvoor gebruikt

Het mooie aan opdrachten is dat ze je op basis van die gegevens ook meteen een werkbon kunnen voorschotelen in pdf formaat, die je zelfs kan laten ondertekenen!

 
Opdrachtformulier

In het opdrachtformulier vind je steevast volgende onderdelen terug:

 • Een optionele referentie om een verband te leggen met een ticket of werkbon
 • De verantwoordelijke technicus
 • Het start- en optioneel eindtijdstip
 • De handelingen die je hebt gesteld
 • In het geval van koelinstallaties: metingen die je hebt uitgevoerd
 • Tijdsregistratie en gebruikte materialen
 • Eventuele opmerkingen
 • En de status

Een opdracht starten

Doorgaans luidt de beste manier om een nieuwe opdracht te starten als volgt:

 • Zoek de klant op via Klanten
 • Selecteer de gewenste locatie
 • Selecteer de gewenste installatie op die locatie
 • Druk op Nieuwe opdracht bij de opties

Dit is omslachtig en er zijn andere, snellere manieren beschikbaar om een nieuwe opdracht te starten, want je vindt zelfs een Nieuwe opdracht knop op je dashboard. Deze aanpak zorgt er voor dat je bewust de klant en locatie opzoekt en je ervan vergewist dat de installatie niet bestaat vooraleer je die dubbel gaat registreren.

Een opdracht plannen

Om een opdracht te plannen:

 • Start een nieuwe opdracht
 • Selecteer de status Nog uit te voeren
 • Druk op Opslaan

De aangeduide technieker kan deze opdracht gaan aanvullen wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Een opdracht wijzigen of aanvullen

Je kan een opdracht enkel wijzigen indien je aan een van volgende criteria voldoet:

 • Je bent een beheerder of manager
 • Je bent de technicus die instaat voor de uitvoering

Wijzigingen doorvoeren blijft mogelijk zolang de installatie niet werd gearchiveerd. Eventuele eerder ondertekende documenten zullen hierbij wel gearchiveerd kunnen worden.

Om een opdracht te wijzigen:

 • Zoek je die op in je algemene Logboek of via de tab Werkzaamheden van de installatie
 • Druk je op het potlood bij de gewenste opdracht

Een handeling toevoegen

Handelingen leggen vast wat je hebt gedaan. Ze zijn daarom ook  beschikbaar in verschillende vormen en kleuren, van lek- en druktesten tot verbrandingscontroles en keuringen.

Om een handeling toe te voegen volg je bovenstaande stappen om een opdracht te wijzigen en druk je vervolgens op de knop Handeling toevoegen. Daarna selecteer je het type handeling dat je hebt uitgevoerd.

Welke handelingen beschikbaar zijn is afhankelijk van het type installatie. Meer info vind je bij Koeltechnische handelingen en bij Verwarmingstechnische handelingen.

Een handeling wijzigen of verwijderen

 • Volg de bovenstaande stappen om een opdracht te wijzigen
 • Druk bij de handeling die je wil wijzigen op het potlood
 • Of: druk bij de handeling die je wil verwijderen op het vuilbakje