Wat is Markdown en hoe werkt het?
De notities en interne notities van opdrachten kunnen gebruikmaken van Markdown. Dit is een eenvoudige manier om tekstopmaak toe te passen. Zo zet je tekst dus in het vet of cursief, maak je ### Titels, en – Normale lijsten en 1. Genummerde lijsten.

Voorgaande afbeelding toont links de tab voor het wijzigen van de tekst en rechts de tab voor de voorbeeldweergave. In realiteit switch je tussen beide tabs; ze staan niet naast elkaar.

Een custom extensie zijn takenlijsten. Een normale lijst voeg je zo toe:

Dit is een lijst:
- Abc
- Def

Een takenlijst voeg je zo toe:
- [ ] Taak 1
- [ ] Taak 2
- [x] Afgewerkte taak

Is je taak afgerond, dan vervang je de spatie in [ ] door een x in. Dat is omslachtig als je niet met een volwaardig toetsenbord werkt. Daarom is het mogelijk taken af te vinken vanuit de voorbeeldweergave.

Status
De takenlijsten in interne notities worden gebruikt om een status weer te geven bij de lijst van opdrachten. Wanneer er openstaande taken zijn zal je meteen zien dat er nog wat mee moet gebeuren.

We hebben er voor gekozen om deze status wat meer op de achtergrond te houden. Je zal merken dat het aanwezig is, maar het zal niet alle aandacht naar zich toe trekken. Wanneer alle taken uit de interne notities zijn afgevinkt verdwijnt de status, zodat je vlot het onderscheid kan maken.

Markdown inschakelen
Je kan het gebruik van Markdown in- en uitschakelen via Instellingen > Configuratie in de sectie Opdrachten en handelingen.

⚠️ Markdown zal enkel beschikbaar zijn in opdrachten die daarna worden aangemaakt. Om te vermijden dat de notities van oude opdrachten willekeurige opmaak krijgen worden die immers ingesteld op “normale tekst”.

Voorbeeldscenario’s voor gebruik
De tekstopmaak biedt een simpele methode om de aandacht te vestigen op belangrijke vermeldingen in de notities, zowel voor de eindklant als voor medewerkers.

Via notitiesjablonen kan je standaardinstructies formuleren. Je bent ook niet beperkt tot 1 takenlijst, dus je kan lijsten voorzien voor elke fase. Bijvoorbeeld:

**Voorbereiding**
- [ ] Hoogtewerker reserveren
- [ ] Hoogtewerker oppikken

**Uitvoering**
- [ ] Check omgeving voor hindernissen
- [ ] Check stabiliteit hoogtewerker
- [ ] Dubbelcheck

**Achteraf**
- [ ] Breng hoogtewerker terug en vraag bon op

**Afronding**
- [ ] Factuur hoogtewerker opvragen
- [ ] Facturen versturen

Wat niet mogelijk is
Je kan taken niet afvinken in de detailversie van een opdracht. Hoewel dit ontegensprekelijk handig is als je een taak wil manipuleren, wordt het zo te gemakkelijk om ongewild taken aan- en uitvinken. Bovendien zou elke keer dat een enkele taak wordt gemanipuleerd een update van de opdracht nodig zijn en dat leidt voor sommige accounts tot verschillende webhook calls.