De koeltechnische handelingen zijn de werkzaamheden die je kan uitvoeren op installaties die koudemiddel bevatten.

Info
Voor handelingen op klassieke verwarmingsinstallaties die werken op de verbranding raadpleeg je het artikel Verwarmingstechnische handelingen.

Voor de werking van Climapulse Service met betrekking tot de wetgeving zijn er slechts vier types handelingen van tel:

  • Het toevoegen van koelmiddel aan een installatie; m.a.w. het bijvullen
  • Het aftappen van koelmiddel van een installatie; m.a.w. het terugwinnen
  • Het uitvoeren van een lektest
  • De uitvoering van een energetische keuring

Deze handelingen bepalen wat er moet gebeuren. Alle andere handelingen, inclusief het type “Herstelling” zijn, wat de applicatie betreft, louter informatief. De echte herstelling van een lek kan bijvoorbeeld louter aangetoond worden door een lektest uit te voeren.

We lichten de meest interessante types even toe.

Vooraf

  • De volgorde van de handelingen is van tel om het lekverlies correct voor te berekenen. Je kan de volgorde van een handeling wijzigen via de pijltjes naast de handeling in het opdrachtformulier.
  • Velden die niet ingevuld of aangevinkt worden, worden niet afgedrukt in de detailversie of op attesten.

Energetische keuring

Deze doet enkel dienst om aan te geven dat er een keuring of audit werd uitgevoerd m.b.t. tot het energieverbruik. Zo kan Climapulse de juiste vervolgstappen bepalen.

Eventuele documenten die voortkomen uit de software, die gebruikt moet worden om deze inspecties te registreren, kan als bijlage gekoppeld worden.

Druktest

De details van een druktest kan je eenvoudig registreren. Een attest kan vervolgens eenvoudig opgevraagd worden.

De gegevens van je drukmeter kunnen automatisch ingevuld worden als het toestel werd geregistreerd in de Inventaris.

Lektest

Ook de gegevens en vooral de conclusie van een lektest voer je eenvoudig in. Het overeenkomstige attest zal dan automatisch gegenereerd worden door Climapulse.

Je lekdetectieapparatuur registreren in de Inventaris zorgt ervoor dat je heel wat tijd wint.

Bij de lektest wordt ook een lekverliesberekening uitgevoerd. Climapulse bied je een voorberekening aan, maar als technicus bepaal je zelf wat het uiteindelijke geregistreerde lekverlies zal worden (bv. omdat de berekening van Climapulse nog vertrekt van de oude nominale inhoud). Beheerders kunnen via de rapporteringstools nagaan welke berekeningen van technici afwijken van de berekeningen van het systeem.

Lekverliesberekening corrigeren

Wanneer een lekverliesberekening gecorrigeerd moet worden dan doe je dat door de overeenkomstige handeling te wijzigen. Hou er rekening mee dat eventuele daaropvolgende lekverliesberekeningen niet automatisch aangepast zullen worden.

Koelmiddel toevoegen en aftappen

De yin en yang van koeltechnische handelingen! Hoe je deze handelingen gebruikt wordt uitlegd in het artikel Handelingen met koelmiddel registreren.

Koelmiddel toevoegen

In deze handeling registreer je welke koudemiddelcylinders je gebruikt hebt om de installatie bij te vullen. Ook hier vindt een lekverliesberekening plaats.

Koelmiddel aftappen

Heb je koudemiddel teruggewonnen van een installatie dan registreer je dat via deze handeling.

Generieke handeling

Soms doe je eens gek en kleur je buiten de lijntjes om je klant te helpen. Je vervangt snel nog een lamp of zekering, of je neemt je ladder erbij om de kerstverlichting weg te halen. Dit soort dingen registreer je via de Generieke handeling.