Om een hoge bedrijfszekerheid te garanderen, het energieverbruik van klimaatinstallaties te verkleinen én te voldoen aan reglementeringen moeten installaties op gezette tijden onder handen worden genomen. Climapulse Service gebruikt de eigenschappen van de installaties, gebouwen en werkzaamheden om te bepalen op welk moment een actie nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende regels op Europees, nationaal en, voor België, gewestelijk niveau.

Zodra de nodige gegevens zijn ingevoerd in Climapulse Service kan het programma gaan voorspellen wanneer je een nieuwe periodieke controle moet gaan uitvoeren. Die gegevens zijn:

  • De regio, die wordt bepaald door de locatie van de installatie
  • Het type koelmiddel
  • De nominale inhoud
  • Het CO2-equivalent (maar dit wordt automatisch berekend op basis van koelmiddel en inhoud)
  • Of de installatie hermetisch gesloten is
  • Of er een adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd
  • De opleveringsdatum of, bij gebrek daar aan, een startdatum voor forecasts.

Forecasts instellen voor periodieke lekcontroles

Wanneer je een installatie toevoegt of wijzigt heb je de optie om de frequentie van periodieke controles in te stellen. Standaard wordt de automatische berekening voorgesteld die de frequentie volgt zoals vastgelegd door de wetgeving.

Je kan er echter ook voor kiezen om een eigen termijn te specifiëren of om forecasts voor de installatie uit te schakelen. Het eerste komt van pas wanneer je een specifiek onderhoudsschema hebt afgesproken met de klant. Het uitschakelen is er om te vermijden dat je forecasts te zien krijgt van installaties die je hebt gemonteerd maar niet verder onderhoudt.

Forecasts raadplegen

Voor iedere installatie wordt de forecast weergegeven onderaan het detailscherm. Voor een totaalbeeld kan je navigeren naar Forecasts. In dit scherm worden alle installaties weergegeven samen met de deadlines waarop er handelingen moeten worden uitgevoerd. Het is ingedeeld in drie tabbladen

  • Alle
  • Onbekend
  • Te laat