Je kan flessen toekennen aan gebruikers of invullen waar men ze kan terugvinden. Wanneer een fles ontbreekt of er andere problemen opduiken wordt het zeer nuttig om te kunnen bepalen waar die het laatst was. Je kan dit bereiken onder elke fles via de tab Track & trace.

Bij elke fles

Via de tab Track & trace wordt een overzicht in chronologische volgorde getoond, met de meest recente actie bovenaan. Dit overzicht bestaat uit:

  • Tijdstipwanneer is een actie uitgevoerd
  • Actiewat is er precies met de fles gebeurd
  • Doorwie heeft de actie uitgevoerd

De actie draait altijd rond waar de fles is. Bij de technieker of op een specifieke plek.

 

Als beheerder ontvang je via de dagelijkse/wekelijkse samenvatting een overzicht van deze bewegingen.

Uit- en inchecken

Er zijn verschillende aanpakken om flessen te verdelen. Sommige bedrijven geven deze verantwoordelijkheid enkel en alleen aan een magazijnier. Bij andere kan een technicus zelf een fles oppikken uit de opslagplaats. In het laatste geval kan je via Instellingen > Configuratie > Koelmiddelen technici toestaan om zelf flessen uit te checken en achteraf  weer in te checken.

 

Uitchecken

Een fles die op een locatie staat of toegekend is aan iemand anders kan een technici uitgechecken. De fles wordt dan toegekend aan hem. Klik hiervoor op de 3 bolletjes (opties) naast de fles.

 

Inchecken

Een fles die een technieker in zijn bezit heeft kan hij inchecken. Optioneel kan hij ook een locatie meegeven waar de fles geplaatst is. Klik hiervoor op de 3 bolletjes (opties) naast de fles.