Een fles voer je af naar de leverancier, indien deze leeg is of terug moet ter recuperatie. We spreken hier dus over een fles afvoeren, zodat de fles nog zichtbaar blijft in je koelmiddelboekhouding onder de inactieve flessen. Je verwijdert een fles dus niet, maar je voert ze af. Pas als men spreekt over een foutieve ingave van een fles, dan ga je over tot het verwijderen van een fles.

  • Klik op de opties bij de fles en klik door op Afvoeren.
  • Vul de inleveringsgegevens in en druk op Afvoeren om de registratie te voltooien.

Verdere wijzigingen aan de fles zijn niet toegestaan. Wil je dat wel doen, dan moet je de fles eerst herstellen.

  • Een afgevoerde fles vind je terug met de status filter Inactief
  • Kies voor de optie Herstellen en bevestig

De gegevens met betrekking tot de afvoer worden hierbij gewist.