De toegang tot het klantenportaal kan op verschillende niveaus ingesteld worden. Laten we starten met de meest gebruikelijke instelling.

Info

De applicatie zal op geen enkel moment een e-mail sturen naar de klant i.v.m. hun toegang tot het klantenportaal. Jij bent als hun leverancier het best geplaatst om hen in te lichten over de werking en het doel.

Niveau: Klant

Wil je de klant inzage geven in al hun locaties en installaties, dan schakel je de toegang tot het klantenportaal in bij de klant.

  • Zoek de klant op via het menu Klanten.
  • Druk op het potlood om de klant te wijzigen
  • Vink de optie Klantenportaal inschakelen aan.
  • Druk op Opslaan

Bij de detailgegevens van de klant kan je vervolgens de authorisatiecode en de link naar jullie klantenportaal aflezen. De klant kan met deze authorisatiecode aanmelden in het klantenportaal.

Niveau: Locatie

Je kan de toegang verder beperken tot het niveau van een enkele locatie. De werking is identiek. De enige verschillen zijn:

  • Zoek de locatie op en voer daarin de wijzigingen door.
  • Bezorg de authorisatiecode van die locatie aan je klant of de lokale verantwoordelijke

Je kan dit type toegang ook combineren met de toegang op het niveau van een klant.

Niveau: Installatie

Bij het instellen van de toegang op het niveau van een locatie kan je ervoor kiezen die toegang verder te beperken tot het niveau van individuele installaties.

Bij deze instelling is de authorisatiecode voor het aanmelden in het klantenportaal enkel geldig als er ook een geldig token ingevoerd wordt. Het token is een unieke code voor de installatie die door Climapulse Service eenmalig gegenereerd wordt. Een bezoeker van het klantenportaal moet m.a.w. over twee geheimen beschikken om zich toegang te verschaffen.

Authorisatiecode regenereren

Als de authorisatiecode in verkeerde handen is gevallen kan je een nieuwe code genereren. Naast de authorisatiecode bij klanten en locaties vind je een link Authorisatiecode regenereren. Druk hier op en volg de instructies. Je zal vervolgens de nieuwe code kunnen aflezen; bezorg deze aan de klant.

Toegang intrekken

Om de toegang in te trekken volg je dezelfde stappen als hierboven en schakel je de toegang tot het klantenportaal uit. De overeenkomstige authorisatiecode kan dan niet meer gebruikt worden om aan te melden in het klantenportaal.