Info

Deze functionaliteit is momenteel enkel beschikbaar op aanvraag.

Door installatiegegevens te delen met alle stakeholders zorg je ervoor dat iedereen vertrekt van dezelfde basis en voldoende geïnformeerd is.

Om installaties te kunnen delen moet je allereerst over een up-to-date account beschikken. Voldoet je account niet, dan zal je dit als accountbeheerder kunnen terugvinden onder Accountbeheer > Abonnementen. Wordt er bij het abonnement vermeld dat er een upgrade vereist is, dan kan je voorlopig geen gebruikmaken van deze functionaliteit. Druk op de daarvoor voorziene link om een upgrade te voorzien.


Impact

Weet wat je deelt.

Verbindingen

Het delen van installatiegegevens verloopt via verbindingen die ervoor zorgen dat je enkel gegevens uitwisselt met partijen die je hebt geauthenticeerd.

Shares beheren

Bepalen of je gegevens wil delen en zo ja welke is een minitieus werkje. Shares leggen vast welke gegevens in een specifiek geval gedeeld worden met een partij.

Toegang intrekken

Het is niet allemaal rozegeur en maneschijn. Als je installatiegegevens wil delen kan je best ook weten wat de gevolgen zijn wanneer die gegevens niet langer gedeeld zijn.

Vraag en antwoord

Heb je al het bovenstaande doorgenomen, maar toch nog enkele vragen? Dan is dit voor jou.