Allereerst

Wat is Climapulse Service?

Met Climapulse Service beheer je op eenvoudige wijze het service-proces van je klimaatinstallaties, met aandacht voor de wettelijke elementen. Als koeltechnicus wil dat zeggen dat je beschikt over:

 • Een altijd up-to-date koelmiddelboekhouding
 • Een online logboek en historiek voor je klanten
 • Registratie van al je werkzaamheden
 • Automatische aanmaak van attesten van o.a. lek- en druktesten
 • Automatische opvolging van periodieke controles en keuringen

Verwarmingstechnici beschikken over:

 • Alle relevante attesten naargelang de regio
 • Digitale registratie van rookgasmetingen
 • Een historiek van alle installaties
 • Automatische opvolging van onderhoud en audits

Wat heb je nodig om Climapulse Service te gebruiken?

 • Een bedrijfsaccount
 • Een gebruikersaccount
 • Een browser zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Safari of Mozilla Firefox of hun mobiele variant.

Een bedrijfsaccount wordt door Climapulse ter beschikking gesteld. Hierbij wordt er ook meteen een beheerder aangeduid die vervolgens andere gebruikers kan uitnodigen.

De onderdelen

Het doel van Climapulse Service is het aanbieden van een eenvoudige online tool die het stukken makkelijker maakt om een complexe materie te beheren. Om dat mogelijk te maken passen we een soort principe van verdeel en heers toe, waarbij we de toepassing indelen in verschillende stukjes. Met die stukjes zal je dagdagelijks werken; je vindt ze dan ook snel terug in de navigatie.

Klanten, locaties en installaties

Simpel. Door de gegevens op deze manier te structureren krijg je snel een overzicht van alle locaties (of vestigingen) van een klant en van alle installaties op een bepaalde locatie. Het laat ook toe om jezelf minder te herhalen: eens je een locatie hebt toegevoegd aan een klant kan je alle installaties op die locatie registreren zonder nogmaals de naam van de klant en het volledige adres in te vullen.

Handelingen

Wat je hebt gedaan tijdens een onderhoud, interventie of andere werkzaamheden registreer je in handelingen. Naargelang het soort installatie zijn andere handelingen beschikbaar. Zo kan je bij een gasketel o.a. een reiniging en verbrandingscontrole registreren en bij een koelinstallatie lektesten en druktesten.

Het uitvoeren van een onderhoud is niet hetzelfde als het aftappen van koelmiddel. Je gebruikt andere hulpmiddelen, je noteert andere dingen en ze hebben andere gevolgen. Daarom wordt er ook in Climapulse Service een onderscheid gemaakt tussen de verschillende handelingen. Zo moet je geen volledige enquête invullen om te noteren dat je 1,5 kg R-410a uit fles ABC, van leverancier Coolstore, hebt toegevoegd aan installatie XYZ. Want die fles ABC, die heb je al in Climapulse Service gestopt bij de Koelmiddelen. En Coolstore, die zit er ook in als leverancier. Waarom zou je dat dan iedere keer opnieuw moeten invullen? Bovendien kan je met Climapulse Service meteen de volledig ingevulde attesten aanmaken voor uitgevoerde lektesten, druktesten en het vacumeren van een koelinstallatie en het onderhoud en keuring van een CV-installatie.

Opdrachten als werkbon en bedrijfslogboek

Aangezien er vaak meerdere handelingen worden uitgevoerd tijdens een bezoek, worden handelingen altijd gegroepeerd in een opdracht.

Het grote voordeel hiervan is dat je enkel daarin moet noteren wanneer je die handelingen hebt uitgevoerd en welke technici erbij waren. Dat kan je dan eventueel aanvullen met de gepresteerde uren per technieker en de materialen die tijdens de opdracht gebruikt werden. Zo kan je meteen de werkbon door Climapulse Service laten genereren. Je kan de klant zelfs de attesten en werkbon laten ondertekenen en ze via Climapulse Service in hun mailbox droppen.