Als technicus moet je enkele essentiële dingen weten over Climapulse Service.

  • Hoe je werkzaamheden moet registreren
  • Hoe je documenten laat aftekenen en aan de klant bezorgt
  • Hoe je installatie-eigenschappen toevoegt en wijzigt
  • Voor koeltechniek: hoe je je flessen registreert

Werkzaamheden registreren

Al het werk dat je uitvoert aan een installatie wordt geregistreerd in een opdracht in de vorm van handelingen. Je hebt dus allereerst een opdracht nodig. Ofwel werd die opdracht voor jou klaargezet door iemand op kantoor, en vind je die terug op je dashboard, ofwel moet je zelf een nieuwe opdracht starten.

Om een nieuwe opdracht toe te voegen:

  • Zoek je de installatie op en druk je op Nieuwe opdracht.
  • Werd de installatie nog niet geregistreerd, dan moet je die eerst even toevoegen. De beste manier om dit te doen is door de klant op te zoeken en te navigeren naar de gewenste locatie. Zo kan je je ervan vergewissen dat de installatie niet per ongeluk geregistreerd werd onder een andere naam.

Binnen het opdrachtformulier kan je dan de details van je opdracht invoeren, zoals het starttijdstip, een eventuele referentie naar een aanvraag of werkbon, gebruikt materiaal en gepresteerde uren.

Maar het belangrijkste zijn de handelingen.

  • Klik op Handeling toevoegen.
  • Afhankelijk van het type installatie krijg je dan de keuze uit o.a. Koelmiddel toevoegen en Lektest, of Onderhoud en Keuring. Selecteer het gewenste type
  • Vul de nodige gegevens in m.b.t. de handeling
  • Druk op Opslaan

Zo kom je weer terecht in het opdrachtformulier. Ben je klaar, dan vul je, optioneel, het eindtijdstip en de gepresteerde uren in en kies je voor de status Uitgevoerd of Uitgevoerd, maar vervolg nodig.

Voor koeltechniek kan je metingen registreren in de opdracht. Verbrandingstechnici kunnen metingen digitaal koppelen via onze mobile apps of ze manueel toevoegen bij de installatie of bij de desbetreffende handelingen.

Documenten laten ondertekenen en versturen

Bij het detail van een opdracht kan je niet alleen de nodige gegevens raadplegen. Je beschikt er ook over de tab Documenten die je toelaat om attesten en werkbonnen te downloaden, te laten tekenen en te versturen. Selecteer de documenten en kies onderaan voor de gewenste optie.

Downloaden

Je kan een zip-bestand downloaden met daarin alle documenten. Handig voor archivering of als je de documenten op een andere manier aan de klant wil bezorgen.

Ondertekenen

Bij het ondertekenen moet je allereerst de naam invoeren van de ondergetekende. Druk daarna op Start ondertekenen om de klant de documenten te laten inkijken en hun handtekening te plaatsen.

Info

De namen van contacten van een locatie of klant kan je met een simpele druk op hun naam invoeren. Heb je een vaste contactpersoon dan is het best om die ook als dusdanig te registreren bij de klant of locatie.

Bij attesten voor een klassieke verwarmingsinstallatie zal je typisch zelf eerst even moeten ondertekenen. Je kan daarbij ervoor kiezen om die handtekening te bewaren zodat je dat dat in het vervolg niet meer moet herhalen. Dit kan je ook doen via je Profiel.

Verzenden

Bij het verzenden van documenten duid je aan wie de documenten moet ontvangen en stel je een e-mailbericht op. Druk op Verzenden om het bericht aan de geselecteerde adressen te bezorgen.

Info

De adressen van contacten van een locatie of klant kan je met een simpele druk op hun naam invoeren.

Installaties beheren

Ontdek je een fout in de eigenschappen van een installatie of heb je nieuwe informatie ter beschikking dan kan het geen kwaad om de gegevens aan te vullen. Zoek de installatie op en druk op het potlood om de eigenschappen van een installatie te wijzigen, of kies voor de relevante opties om bijvoorbeeld een compressor toe te voegen of een brander te vervangen.

Koelmiddel registreren

Koop je zelf cylinders aan bij een leverancier, registreer die dan meteen via het menu item Koelmiddelen. Zorg ervoor dat je de gemaakte afspraken volgt m.b.t. het serienummer en dat alle andere informatie klopt.